Jurnal

Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah

Jurnal MAARIF Vol. 11, No. 1, Oktober 2016

Syiah, Sekterianisme dan Geopolitik

Jurnal MAARIF Vol. 10, No. 2, Desember 2015

  Ekspresi Politik Umat Islam

Jurnal MAARIF Vol. 8, No. 2, Desember 2013

2008, Quo Vadis Keindonesiaan?

Jurnal MAARIF, Vol. 3 No. 3 Desember 2008

Demokrasi Yang Dibajak

Jurnal MAARIF Vol. 6, No. 1 April 2011