Journal

Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah

Jurnal MAARIF Vol. 11, No. 1, Oktober 2016

2008, Quo Vadis Keindonesiaan?

Jurnal MAARIF, Vol. 3 No. 3 Desember 2008

Demokrasi Yang Dibajak

Jurnal MAARIF Vol. 6, No. 1 April 2011